Pla d’impuls del circ social

Tallers de circ, joves amb risc exclusió social Sabadell
Gener 6, 2020
Dia Mundial del Circ a Sabadell
Gener 8, 2020

SabaCirc ha assitit a la jornada per definir les línies estratègiques per definir el Pla d’Imppuls del circ que està elaborant la Generalitat de Catalunya.

pla d'impuls

SabaCirc ha assitit a la jornada per definir les línies estratègiques per definir el Pla d’Imppuls del circ que està elaborant la Generalitat de Catalunya.

Des de l’APCC, i juntament amb el Departament de Cultura, s’està elaborant un Pla Impuls del Circ a Catalunya que inclou diferents mesures de foment i promoció del circ per als pròxims dos anys. Aquest Pla Impuls incorporarà mesures en aspectes com el circ social, la difusió, la formació, la producció o el territori, entre d’altres. Actualment s’estan perfilant des de l’APCC les diferents propostes de cara a decidir-les abans de l’estiu. El Departament de Cultura aportarà pressupost per poder-les dur a terme.

Una de les mesures està relacionada amb el Circ Social, i l’entitat encarregada de liderar-la i de la seva aplicació és l’Ateneu Popular de 9 Barris. De cara a decidir quines accions són prioritàries i necessàries en aquest àmbit, s’ha convocat una reunió el dia 1 d’abril (dissabte) de 10h30 a 13h30. En la trobada es tractaran les prioritats de l’àmbit del Circ Social i les accions a prendre en el marc d’aquest Pla d’Impuls.

Comments are closed.